Meri on
minu,
sinu,
meie!

Meremuuseumi kogumisaktsioon
MINU PÄEV MEREL

Loe lähemalt

Meremuuseumi kogumisaktsioon “Minu päev merel”

Eesti Meremuuseum tähistab tänavu oma 80. juubeliaastat. Selle aja jooksul oleme rääkinud lugusid merest ja püüdnud merd alati inimestele lähemale tuua.

Nii nagu meil, on ka Sinul seoses merega rääkida oma lugu. Osale meie kogumisaktsioonis ja anna seeläbi oma panus Eesti mereajalukku.

 

 

Plaan asutada Eesti Meremuuseum ilmus laiema avalikkuse ette esmakordselt 2. septembril 1931, kui Päevalehes ilmus järgmine teadaanne:

Meremuuseumi korraldamisel palub weeteede walitsus lahket kaasabi kõigilt, kellel laewasõiduga tegemist. Selleks palutakse saata weeteede walitsusele andmeid wanadest meretegelastest, tähtsamatest laewaehitusmeistritest, laewade ehituskohtadest, wanal ajal ehitatud laewadest, nende plaane ja mudeleid, millel wõiks olla ajalooline tähtsus.

Eesti Meremuuseumi pidulik avamine toimus 23. veebruaril 1935. aastal Tallinna sadamas Baikovi sillal. Muuseumi esimeseks juhiks määrati kapten Madis Mei ning sellega pandi alus Eesti merendusajaloolise kultuuripärandi säilitamisele.

Kogumise teema

Ootame oma kogudesse lugusid teie päevast merel.

Kirjutage meile oma tööpäevast laeva/paadi pardal, meeleolukast päevast regatil, lõbusõidust sõpradega või hoopiski reisist Hiiumaale vanavanemate juurde.

Lugude ja mälestuste kirjutamisel ei ole ajaperiood oluline – lood võivad olla nii aastate tagant kui ka alles eile toimunud vahvast meresõidust. Lugusid ootame 2015. aasta detsembrini.

Lugude väärtust tõstavad alati fotod ja jäädvustused päevast.

  • Juhul kui vajate abi oma loo kirja panemisel, siis oleme kokku pannud mõned abistavad küsimused
  • Oma mälestused saate esitada meile elektrooniliselt siin

Juhul kui soovite saata oma mälestused postiga, siis ootame neid aadressil:

Eesti Meremuuseum, Pikk 70, 10133 Tallinn. Märksõna “Minu päev merel”

Oma mälestusele palume märkida:

  • Nimi (juhul, kui Te nime märkida ei soovi, siis märkige kindlasti sugu)
  • Sünniaeg ja -koht
  • Elukoht
  • E-posti aadress või kontakttelefon

Abiks mäletajale

Hea kirjutaja! Ootame Teie lugusid teemal “Minu päev merel”

Kui tunnete, et vajate abi oma loo kirja panemisel, siis oleme kokku pannud järgmised abistavad küsimused. Küsimustele ei pea üks-ühele vastama, pigem on need abiks Teile olulise meresündmuse meenutamisel. Küsimused, mis on „Minu päev merel" pealkirja all, aitavad kirja panna mälestust vahvast meresõidust või päevast merel. Küsimused, mis on toodud „Igapäevaelu merel" pealkirja all, on abiks mälestuste kirjutamisel merel töötanud või töötavatele inimestele.

Minu päev merel

 

Kuidas see päev välja nägi? Millal see merereis aset leidis?

Kellena te päeva merel veetsite? Kas reisija või meeskonnaliikmena?

Kuhu te sõitsite? Miks? (veetsite vaba aega, täitsite tööülesandeid vmt).

Miks te merele läksite? (tööülesannetes, sõbrad kutsusid, sportima jne).

Millega te merele läksite? (laevaga või paadiga, mõne muu veesõidukiga) Kirjeldage palun seda veesõidukit.

Kirjeldage, mida te merele minnes selga panite ja mida kaasa võtsite.

Mida te merel olles tegite? Kui täitsite tööülesandeid, siis palun kirjeldage neid? Mida tegid teie kaaslased, kirjeldage?

Miks otsustasite just sellest päevast kirjutada? (Kas sellel päeval juhtus midagi erilist?).

Igapäevaelu merel

Miks otsustasite mere- või kalamehe elukutse valida? (perekondlik traditsioon, muud põhjused).

Kui teie töökeskkond ongi või oli merel, siis palun kirjeldage, kuidas näevad või nägid välja teie igapäevased tööülesanded. Mis on teie ametikoht laeval või paadis?

Millises piirkonnas te merd sõidate või sõitsite? (Läänemerel, Vahemerel, ookeanil jne) Kui teie meresõidud jäid Nõukogude perioodi, siis kirjeldage, milline oli kaugsõitu pääsemine? Milliseid protseduure selleks tuli läbida? Kas teate, kes tegid otsuseid?

Kui töötasite kaugsõidu laevastikus nõukogude ajal, siis palun kirjeldage, kuidas nägi välja sadamate külastamine. Kas meeskonnal oli lubatud maale minna? Kui pikaks ajaks? Mis teid välissadamates imestama pani (kaupade rohkus, inimeste vabameelsus, heatujulisus)? Kuidas maaleminekut ja maal olekut kontrolliti? Milliseid kingitusi te lähedastele välissadamatest tõite?

Kirjeldage oma tööriietust, töökeskkonda, elutingimusi laeval. Kui olete sõitnud erinevatel laevadel, siis palun võrrelge neid tingimusi omavahel.

Kirjeldage suhteid laevameeskonnas (kas meeskond on mitmerahvuseline, kuidas see mõjutab omavahelist suhtlust?) Kui olete sõitnud erinevates meeskondades, võrrelge meeskonna siseseid suhteid omavahel.

Kuidas on pikkadel merereisidel viibimine mõjutanud teie suhteid perekonnas? Kuidas te tööl viibides perekonnaga suhtlete või suhtlesite? Milliseid sidevahendeid kasutate või kasutasite? Kuidas perekond teie elukutsesse suhtub või suhtus?

Esita mälestus

.pdf, .doc, .txt - max. 10MB
Juhul kui soovid esitada oma loo wordi failis, siis jälgi,
et see oleks salvestatud .doc formaati.

.jpg, png, .gif - max. 10MB, kuni 5 pilti

Tänutäheks Meremuuseumi poolt läheb kõikide mälestuse esitajate vahel loosi kolm Meremuuseumi aastapiletit, mis annab piiramatu külastusõiguse Lennusadamasse, Paks Margareetasse ning Meremuuseumi laevadele.

Selleks, et loosis osaleda, jätke meile kindlasti oma kontaktandmed (e-post või telefoni number), et saaksime hea õnne korral teiega kontakti võtta. Õnnelikud võitjad loositakse välja selle aasta detsembris.

Miks me kogume ?

Eesti Meremuuseum kogub lugusid ja mälestusi, et saada ning säilitada infot inimeste eluolust seoses merega erinevatel ajaperioodidel. Saadavat informatsiooni kasutame muuseumi tegevuses ja teadustöös, näitustel ja programmides.

Kontaktid

Eesti Meremuuseum

Pikk 70,

10133 Tallinn

kogumine@meremuuseum.ee